The Promise

interpret:
Alfreda Gerald
originál skl:
na albu:
Ethnicity 2003
překlad:
Aneta Cholevová
The way the moon
bends down to light
the sea
And catches hold
Of mountains strong
They stand beside me
and all that I am
They have written
in my soul
I've made a promise
to never lose sight of the dream
that leads me home
And this much I know

Time like a river
Sends me away
But here on these shores
My heart remais
From these shores I came

A tender wind
that reaches through the years
And sings me on
Through joy and pain
It breathes within me
and all that I am
It has written
in my soul
I've made a promise
to never lose sight of the dream
that leads me home
And this much I know
And this much I know

Cesta, měsíc
Svazuje světlo
moře
a drží jej pevně
silou hor
Ty stojí vedle mne
A vše, co jsem
Vepsaly do
Mé duše
Dal jsem slib
Že nikdy neztratím ze zřetele sen
který mě vede domů
a to je vše, co vím

Čas je jako řeka
Unáší mě pryč
Ale zde na těchto březích
Zůstává mé srdce
Z těchto břehů pocházím

Jemný vítr
Proníkající lety
mne nese
radostí i bolestí
dýchá ve mě
a vše, co jsem
je vepsáno
v mé duši
Dal jsem slib
Že nikdy neztratím ze zřetele sen
který mě vede domů
a to je vše, co vím
a to je vše, co vím

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz