Change

interpret:
Chloe Lowery
originál skl:
Prelude
na albu:
Tribute 1997
překlad:
Aneta Cholevová
How could I ever know
I would find myself alone
Facing your daemons
as well as mine
Wishing for the past
that words cannot find

But somewhere in the night
The music in my mind comes alive
I hear love's haunting lullaby
And it sings of a time we once knew
A time when all I could breathe was you
But seasons never remain the perfect shade
Our love's not the same so we must
Change ... change ... change

How could I ever know
That with time you would go
Leaving me to find what
Was missing in between our lives

But somewhere in the night
The music in my mind comes alive
I hear love's haunting lullaby
And it sings of a time we once knew
A time when all I could breathe was you
But seasons never remain the perfect shade
Our love's not the same so we must
Change

Once we had summer in the fall
Now my heart knows what it's like
To lose it all


Jak jsem mohla vůbec vědět
Že shledám, že jsem opuštěna
Tváří v tvář tvým démonům
stejně jako těm svým
Toužíce po minulosti
kterou slova nemohou nalézt

Ale někde v noci
Hudba v mé mysli ožívá
Slyším, jak láska pronásleduje ukolébavku
A zpívá o době, kterou jsme kdysi znali
O čase, kdy vše, co jsem mohla dýchat, jsi byl ty
Ale čas nikdy neuchová ten perfektní odstín
Naše láska není stejná, proto se musíme
Změnit ... změnit ... změnit

Jak jsem mohla vůbec vědět
Že časem odejdeš
Zanechávajíce mne v tom, abych našla to
Co chybělo mezi našimi životy

Ale někde v noci
Hudba v mé mysli ožívá
Slyším, jak láska pronásleduje ukolébavku
A zpívá o době, kterou jsme kdysi znali
O čase, kdy vše, co jsem mohla dýchat, jsi byl ty
Ale čas nikdy neuchová ten perfektní odstín
Naše láska není stejná, proto se musíme
Změnit

Tenkrát jsme prožívali léto a byl podzim
Teď mé srdce ví, jaké to je
přijít o všechno


© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz