Theory Of Everything

interpret:
Leslie Mills
originál skl:
na albu:
překlad:
Aneta Cholevová
Life is a miracle
there's a theory for everything
like a flower that's growing up from a stone
I want to protect you
I want you to flourish
but some directions
you have to figure out on your own

Oh Ah, Oh Ah

Remember
how freely you would imagine the scenery
You'd write a Kingdom,
you were a princess of Love

Though time can get jaded
I hope you keep all the wonder
'cause there's a Theory for Everything
right or wrong.

Oh Ah, Oh Ah
Oh Ah, Oh Ah..

Everything Theory Everything
Theory of Every of Everything Everything

All the memories are music
and all the music the future
and the Theory of Everything is nothing
without love
The Theory of Everything is nothing
without love

Oh Ah, Oh Ah
Oh Ah, Oh Ah..

All of who you are
Of who you want to be
With all the choices in this world
I hope you will believe

Everything Theory Everything
Theory of Every of Everything Everything

Oh Ah, Oh Ah..

The Theory of Everything is nothing
without love.

Život je zázrak
na všechno existuje teorie
jako květina, která vyrůstá z kamene
chci tě chránit
chci, abys vzkvétala
ale na některé směry
musíš přijít sama

Oh Ah, Oh Ah

Vzpomeň si,
jak jednoduše sis představovala ten příběh
Napsala bys o království,
byla jsi princezna lásky

Těžký čas může začít být únavný
Věřím, že si uchováš všechno to nadšení
Protože na všechno existuje teorie,
ať už dobrá nebo špatná

Oh Ah, Oh Ah
Oh Ah, Oh Ah..

Všechno Teorie Všechno
Teorie Vše Všechno Všechno

Všechny vzpomínky jsou hudba
a všechna hudba je budoucnost
a teorie všeho je ničím,
pokud je bez lásky
Teorie všeho je ničím,
pokud je bez lásky

Oh Ah, Oh Ah
Oh Ah, Oh Ah..

Všechno, čím jsi
Čím chceš být
Se všemi možnostmi na tomto světě
Věřím, že budeš věřit

Všechno Teorie Všechno
Teorie Vše Všechno Všechno

Oh Ah, Oh Ah..

Teorie všeho je ničím,
pokud je bez lásky

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz