Our Days

interpret:
Leslie Mills
originál skl:
na albu:
překlad:
Aneta Cholevová
Oooh
What’s underneath the warmest water
What’s in your dreams that’s like no other
Are you alone
Are you alright now

Let your secrets out
Let me just find out

Oooh
Look into my eyes
Leave it all behind

Let’s get in the deep
Look into my eyes
Let’s get in the deep
Leave the rest behind
Let’s get in the deep
And see what we can find

Oooh
Co je pod těmi nejteplejšími vodami
Co je ve tvých snech, je jako nic jiného
Jsi sám?
Už jsi v pořádku?

Nech svá tajemství vyjít ven
Dovol mi, abych pochopila

Oooh
Podívej se mi do očí
Zanech to všechno za sebou

Pojďme do hloubky
Podívej se mi do očí
Pojďme do hloubky
Zanech zbytek za sebou
Pojďme do hloubky
A uvidíme, co můžeme nalézt

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz