Never Leave the Sun

interpret:
Leslie Mills
originál skl:
na albu:
překlad:
Oh let it roll, let it roll
Oh let it roll, let it roll, let it roll

Follow you
out of a restless day
Walking a road where a dream can change
You caught me there where my mind was lost
Trying to make sense

Show me the world with an open heart
Looking inside everything you are
Hold me there where I learn to trust
Trying to make sense of us

You tell me that I'm strong enough
I wanna run away
I wanna fly into your arms
and never leave the sun
Oh I, I will never leave the sun

Oh let it roll, let it roll
Oh let it roll, let it roll

Somewhere between wanting to believe
And taking a chance that you promise me
Somewhere between every morning dawn
And giving in to love

You tell me that I'm strong enough
I wanna run away
I wanna fly into your arms
and never leave the sun
Oh I, I will never leave the sun

Never gonna leave the sun
Tell me

You tell me that I'm strong enough
I'm never gonna leave the sun
I want to fly into your arms
I'm never gonna leave the sun

You tell me that I'm strong enough
I wanna run away
I wanna fly into your arms
and never leave the sun
Oh I, I will never leave the sun

You tell me that I'm strong enough
I'm never gonna leave the sun
I'm never gonna leave the sun

Oh let it roll, let it roll
Oh let it roll, let it roll, let it roll

Budu tě následovat
z tohoto neklidného dne
Chodíce po cestě, kde se mění sny
Chytil jsi mě tam, kde má mysl již byla ztracena
Nyní se snažím najít smysl

Ukaž mi svět s otevřeným srdcem
Abych mohla vidět vše, co jsi
Drž mě u sebe, než se opět nenaučím věřit
Snažím se najít smysl v nás

Řekl jsi mi, že jsem dost silná
Chci utéct pryč,
chci letět do tvého náručí
A nikdy neopustit slunce
Oh, nikdy neopustím slunce

Oh let it roll, let it roll
Oh let it roll, let it roll

Někde mezi přáním uvěřit
a šancí, kterou jsi mi slíbil
Někde mezi každým ranním rozbřeskem
dávám vše lásce

Řekl jsi mi, že jsem dost silná
Chci utéct pryč,
chci letět do tvého náručí
A nikdy neopustit slunce
Oh, nikdy neopustím slunce

Nikdy neopustím slunce
Řekni mi...

Řekni mi, že jsem dost silná
Nikdy neopustím slunce
Chci letět do tvého náručí
Nikdy neopustím slunce

Řekl jsi mi, že jsem dost silná
Chci utéct pryč,
chci letět do tvého náručí
A nikdy neopustit slunce
Oh, nikdy neopustím slunce

Řekni mi, že jsem dost silná
Nikdy neopustím slunce
Nikdy neopustím slunce

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz