Before the Night Ends

interpret:
Leslie Mills
originál skl:
To Take...To Hold
na albu:
In My Time 1993
překlad:
Aneta Cholevová
I close my eyes
To see the world
I close my eyes
So that it won't hurt
I'm sailing on blue ocean
Flying to you how

I catch my breath
Under the full moon
A star that shines
So pleased to meet you
Maybe I'll dream forever
I'd like to love right here

Before the night ends
And darling the new day dawns
How I hope
How I hope
That out of this endless blue
Somehow I will find you
Before the night ends
Before the night ends

I've made a choice more than a few times
To walk a road that didn't end up so right
But I wanna go the distance
I'm going to love right here

Before the night ends
And darling the new day dawns
How I hope
How I hope
That out of this endless blue
Somehow I will find you
Before the night ends
Before the night ends

Close my eyes
Never gonna let it

Before the night ends
I hope I find you

Zavřela jsem oči
Chtěla jsem vidět svět
Zavřela jsem oči
Tak aby to nebolelo
Plachtím na modrém oceánu
Létám tak jako

Kdybych zatajila dech
Pod úplňkem
jako hvězda která září
radostí, že tě poznala
Možná budu navždy snít
Ráda bych se tu zamilovala

Ještě než noc skončí
A bude svítat nový rozkošný den
A já doufám
Jak já doufám
Že venku v tomhle nekonečně modrém
tě někde najdu
Dříve než noc skončí
Dříve než noc skončí

Vybrala jsem si z několika možností
Kráčím po cestě, která neskončí nikdy dobře
Ale chci jít dál
Jdu sem za láskou

Dříve než skončí noc
A bude svítat na nový rozkošný den
A já doufám
Jak doufám
Že venku v tomhle nekonečně modrém
tě někde najdu
Dříve než noc skončí
Dříve než noc skončí

Zavřu své oči
Nikdy to nenechám být

Dřív než noc skončí
Doufám, že tě najdu...

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz