Set Me Free

interpret:
Chloe Lowery
originál skl:
na albu:
překlad:
Aneta Cholevová
Why are we fighting? Why are we lying?
Maybe god come and help me out
But he can't see the damned in this crowd

Did I loose it all?
How did I miss the call?
Conform me to an image of a doll
Break me up against his wall

I can't look in the mirror
And see myself standing there
All I see is an illusion
Fighting a war against the ones that care
No need for saving just set me free

Can you please forgive me?
Words can't say the makings
Buildings crumble down under
And lovers crash at the sound of thunder

I once believed Honesty was key
But I cant stay and live this way
Cuz every time I stand
you take it away

I can't look in the mirror
And see myself standing there
All I see is an illusion
Fighting a war against the ones that care
No need for saving just set me free

Once I was young now I'm old
To see the truth that hides in me

I can't look in the mirror
And see myself standing there
All I see is an illusion
Fighting a war against the ones that care
No need for saving just set me free

I just can't look in the mirror
And see myself standing there
All I see is an illusion
Fighting a war against the ones that care
No need for saving just set me free

Proč bojujeme? Proč lžeme?
Možná Bůh přijde a pomůže mi
Ale on nevidí ty hlupáky v davu

Ztratil jsem snad všechno?
Jak jen jsem mohl prošvihnout ten telefonát?
Předělej mě do podoby panenky
Rozbij mě o jeho zeď

Nemohu se dívat do zrcadla
a vidím sebe, jak tam stojím
Vše, co vidím je jen iluze
Bojovat válku proti strarostlivým
Nepotřebuji zachránit, jen mě osvoboď

Můžeš mi prosím odpustit?
Slova nemohou vyjádřit činy,
pod kterými se budovy bortí
a milenci se hádají ve zvuku hromu

Kdysi jsem věřila, že čestnost je klíčem
Ale nemůžu zůstat a žít tímto způsobem
Protože pokaždé, když se postavím,
ty to nepřijmeš

Nemohu se dívat do zrcadla
A vidím se tam stát
Vše, co vidím je jen iluze
Bojovat válku proti strarostlivým
Nepotřebuji zachránit, jen mě osvoboď

Když jsem byla mladá, nyní jsem dost stará
abych viděla pravdu, která se ve mně skrývá

Nemohu se dívat do zrcadla
A vidím se tam stát
Vše, co vidím je jen iluze
Bojovat válku proti strarostlivým
Nepotřebuji zachránit, jen mě osvoboď

Nemohu se dívat do zrcadla
A vidím se tam stát
Vše, co vim je jen iluze
Bojovat válku proti strarostlivým
Nepotřebuji zachránit, jen mě osvoboď

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz