Kill Me With Your Love

interpret:
Chloe Lowery
originál skl:
na albu:
překlad:
Aneta Cholevová
Tell me who you are today
Did you leave the best with the words
you won't say
Different man, different heart
Now we stand worlds
and worlds apart

Underneath the ruins that lie
A broken rhythm keeps
running through my mind
Color it is all I see
But I don't bother the remains
of you and me

And I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all
I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all

Lives touched with lies in this room
Vacant memories haunt me
through and through
Descending from this high
Silence fills the void with a fire dye

And I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all
I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all

And I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all
I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all

Your words mean nothing at all
And I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all
I trust you to kill me with your love
Your words mean nothing at all

Řekni mi, kým jsi dnes
Zanechal jsi snad to nejlepší ve slovech
která nevyslovíš
Jiný muž, jiné srdce
Nyní stojíme od sebe tak daleko
že jsou mezi námi celé světy

Na dně, kde leží zříceniny
zničená melodie stále
běží v mé mysli
Barva je to všechno, co vidím
ale nemyslím na to, co zbylo
z tebe a mne

A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic
A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic

Životy zasažené lží v tomto pokoji
Volné vzpomínky mě straší
skrz naskrz
Sestupujíce z této výšky
Ticho vyplňuje tuto prázdnotu s barvou ohně

A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic
A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic

A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic
A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic

Tvá slova neznamenají vůbec nic
A věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic
věřím, že bys mě zabil svou láskou
Tvá slova neznamenají vůbec nic

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz