Can´t Wait

interpret:
Leslie Mills
originál skl:
na albu:
překlad:
Aneta Cholevová
I lost my shirt a few days back
And I can feel the rain
Pouring down upon my heart
And I just want to love myself
Into you
Until I just let go

Surround me
Completely
Lost somewhere in your arms
I need you
I can't wait too long
You love
So well
And as far as I can tell
You save me
I can't wait too long

For everything that I have seen
In each defining moment
Where I gave in to this dream
And I try
Accept myself
Come what may
I need to feel my life

Surround me
Completely
Lost somewhere in your arms
I need you
I can't wait too long
You love
So well
And as far as I can tell
You save me
I can't wait too long
I can't wait too long

As I fall slowly through the night
Restless motion
Every hour of my life

Surround me
Completely
Lost somewhere in your arms
I need you
I can't wait too long
You love
So well
And as far as I can tell
You save me
I can't wait too long

I can't wait
I can't wait too long
I can't wait
I can't wait too long

Ztratila jsem košili před pár dny
A cítím déšť
Stéká po mém srdci
A jen chci milovat sama sebe
Do tebe
Dokud to prostě nenechám jít

Obklop mě
Zcela
Ztracena někde ve tvém náručí
potřebuji tě
Nemůžu čekat příliš dlouho
Miluješ
Tak dobře
A pokud mohu říct
Zacraň mě
Nemůžu čekat příliš dlouho

Za všechno, co jsem viděla
V každém důležitém okamžiku
Tam, kde jsem dala do vše do toho snu
A pokusím se
Přijmout sama sebe
Ať se stane cokoliv
Potřebuji cítit svůj život

Obklop mě
Zcela
Ztracena někde ve tvém náručí
potřebuji tě
Nemůžu čekat příliš dlouho
Miluješ
Tak dobře
A pokud mohu říct
Zachraň mě
Nemůžu čekat příliš dlouho
Nemůžu čekat příliš dlouho

Jak padám pomalu po celou noc
Nekonečný pocit
Každou hodinu mého života

Obklop mě
Zcela
Ztracena někde ve tvém náručí
potřebuji tě
Nemůžu čekat příliš dlouho
Miluješ
Tak dobře
A pokud mohu říct
Zachraň mě
Nemůžu čekat příliš dlouho

Už se nemůžu dočkat
Nemůžu čekat příliš dlouho
Už se nemůžu dočkat
Nemůžu čekat příliš dlouho

© 2014-2017 • Yanni International Affiliates Czech Republic • Kontakt: info@yannicz.cz